fredag 20 april 2012

Popkonst


Ämne: Multimedia A
Syfte: Vi skulle lära oss att jobba i photoshop olika funktioner och göra popkonst.
Metod: Photoshop

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar